Op zoek naar een gezonde werk-privé balans

Work
Life

Het Radboud WORK-LIFE consortium heeft samen met 56 auteurs uit de hele wereld samengewerkt om hét boek over work-life balance te schrijven. In april 2024 is het uitgekomen en met dank aan de Radboud Universiteit vrij beschikbaar (open access gepubliceerd) bij Edward Elgar.

Meer lezen? Kijk dan hier voor Maintaining a Sustainable Work-Life Balance. Geredigeerd door Peter Kruyen, Stéfanie André en Beatrice van der Heijden.

Maintaining a Sustainable Work-Life Balance

Het WORK-LIFE COnSORTIUM

Over Ons

Op de Radboud Universiteit wordt er veel onderzoek gedaan naar het verkrijgen en behouden van een gezonde en duurzame balans tussen werk (of studie) en privé. In het WORKLIFE consortium bundelen we de krachten om meer te weten te komen over de oorzaken en gevolgen van en de oplossingen voor disbalans tussen werk en het privéleven.

We weten dat veel verschillende factoren een rol spelen, zoals karakteristieken van de individuele werknemer (psychologie), kenmerken van de organisatie (human resource management); culturele normen en waarden (sociologie); en beleid, zoals rond verlofregelingen (bestuurskunde). Om verder te komen bundelen we onze krachten binnen de universiteit en naar buiten toe met maatschappelijke partners.

Subsidieaanvraag

Nieuw Wetenschapsagenda

Het WORKLIFE consortium heeft een aanvraag gedaan binnen de Nieuwe Wetenschaps-Agenda (NWA-ORC) om samen met bedrijven en andere maatschappelijke partners tot nieuwe inzichten en oplossingen te komen voor disbalans in de werk-privé balans. Deze aanvraag is positief beoordeeld in de eerste ronde maar helaas afgewezen bij de volledige aanvraag.

Binnen dit WORKCARE project staan vier carrièrefasen en meest voorkomende zorgtaken centraal. Start-career (zelfzorg). Early career (zorg voor jonge kinderen), mid career (zorg voor oudere kinderen, mantelzorg) en end career (zelfzorg en mantelzorg). 

In de media

“De verschillen in de ervaren werkdruk bij moeders zijn groter dan die bij vaders. Dat het percentage ouders dat een hogere werkdruk ervaart hoog blijft, is zorgelijk volgens Stéfanie André (Radboud Universiteit) en Roos van der Zwan (NIDI). Een hoge werkdruk betekent namelijk weinig ruimte voor herstel, waardoor op de lange termijn de kans op overspannenheid aanzienlijk groter wordt.”

Daan van Acht - Het Parool

Nieuws

Vaders en zonen

Wie zijn jouw rolmodellen als man? Hoe richt jij het vaderschap in of zou jij dat in willen richten als er kinderen komen? Hoe kan

Read More »

Project lerarentekort

Jory Hooijer en Jente van der Mijl schreven hun masterthesis Bestuurskunde onder de auspiciën van het WORKLIFE consortium. Ze wilden weten welke beleidsinterventies het voor

Read More »

Presentatie SGBO

Dinsdag 29 juni presenteerde Stéfanie André op de afsluitende bijeenkomst van SGBO (Opleiding tot Bedrijfs- en Verzekeringsartsen) de resultaten van het COGIS-NL project over werk-privé

Read More »

Wat we doen

Onze Projecten

Parttime lerarentekort?

Onderzoekers: Stéfanie André & Lars Stevenson (Bestuurskunde, Radboud Universiteit) Student-onderzoekers: Jory Hooijer & Jente van der Mijl Met het huidige lerarentekort in het primair onderwijs

Read More »

Family Planning in Academia

Onderzoekers: Stéfanie André (PI) en Inge Bleijenbergh Student-onderzoekers: Anna Venema & Nathan Bakker Door de “gender and diversity” werkgroep van de faculteit FNWI  (Faculteit der Natuurwetenschappen,

Read More »

Wie we zijn

Ons Team

dr. Stéfanie André

dr. Peter Kruyen

prof. dr. Gerbert Kraaykamp

prof. dr. Anne Speckens

prof. dr. Paulien Meijer

dr. Stéfanie André

Stéfanie André is sociologe en mede-oprichter van het WORK-LIFE consortium. Naast haar werk voor het consortium leidt ze een onderzoek naar flexibel werken onder mannen en de uitbreiding van het vaderschapsverlof. Ze is in 2017 aan Tilburg University gepromoveerd op ‘de sociologische en politieke effecten van huizenbezit’. Sinds 2017 is ze verbonden aan de Radboud Universiteit, waar ze werkte als universitair docent sociologie. Tevens was ze assistent-coördinator van het ‘European Social Survey’. Sinds 2020 is ze universitair docent bestuurskunde aan de Radboud Universiteit op het gebied van onvoorziene beleidsgevolgen, met name rond de werk-privé balans van ambtenaren.

dr. Peter Kruyen

Peter Kruyen werkt als universitair docent bij de afdeling bestuurskunde aan de Radboud Universiteit en is mede-oprichter van het WORK-LIFE consortium. Hij doet onderzoek naar de compententies, psychologische eigenschappen en het gedrag van gemeente-ambtenaren. Zijn wetenschappelijke interesse gaat met name uit naar werkgerelateerde creativiteit en de balans tussen werk en privé. Peter Kruyen is tevens gespecialiseerd in de ontwikkeling van (korte) meetinstrumenten.

prof. dr. Gerbert Kraaykamp

Gerbert Kraaykamp werkt als hoogleraar empirische sociologie bij de afdeling sociologie aan de Radboud Universiteit. Zijn onderzoek richt zich voornamelijk op intergenerationele overdracht van sociale ongelijkheid. Meer specifiek onderzoekt hij hoe opvoeding en socialisatie de onderwijscarrière van kinderen beïnvloeden. Daarbij hebben in het bijzonder verschillen tussen mannen en vrouwen zijn interesse.

prof. dr. Anne Speckens

Anne Speckens doet onderzoek naar mentale processen (zoals het interpreteren van situaties en herinneringen) die een rol spelen bij het ontstaan en/of voortduren van depressies en angst. Bij dit onderzoek combineert zij psychologische experimenten met beeldvormende technieken zoals functioneel MRI-onderzoek. Zo bekijkt ze wat er in de hersenen gebeurt als mensen zich depressief of angstig voelen en wat er verandert onder invloed van bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie.

prof. dr. Paulien Meijer

Paulien Meijer is hoogleraar Teacher learning and development aan de Radboud Docenten Academie. Voor haar komst naar Nijmegen was Paulien Meijer actief als universitair docent aan de Universiteit Leiden, docent maatschappijleer in Zoetermeer, universitair hoofddocent aan de Universiteit Utrecht en als bijzonder hoogleraar aan de Open Universiteit.