Parttime lerarentekort?

Onderzoekers: Stéfanie André & Lars Stevenson (Bestuurskunde, Radboud Universiteit)

Student-onderzoekers: Jory Hooijer & Jente van der Mijl

Met het huidige lerarentekort in het primair onderwijs is het een grote uitdaging om alle vacatures te vullen en zo elke dag een leerkracht voor de klas te hebben staan. Aangezien veel leerkrachten een deeltijdaanstelling hebben, is de vraag hoe we leerkrachten kunnen stimuleren om een extra dag te gaan werken. Dit zou het lerarentekort in het primair onderwijs kunnen verkleinen.

Vanuit de literatuur weten we dat het werken in deeltijd vooral te maken heeft met het feit dat leerkrachten een goede werkprivébalans willen en zij een betere balans ervaren als zij minder dan vijf dagen werken. De belangrijkste factoren hierin zijn zorgtaken (kinderen, huishouden, mantelzorg), behoefte aan vrije tijd en het ervaren van een hoge werkdruk. Er is daarom door de Radboud Universiteit in samenwerking met de Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs (RVKO) onderzocht welke beleidsopties leerkrachten kunnen stimuleren om een dag extra te gaan werken en welke voor- en nadelen hieraan kleven.

Het beleidsadvies dat wij schreven vind je hier.