Maak werk-privé balans juist nu bespreekbaar in functioneringsgesprek.

De NRC besteedt vandaag aandacht aan het belang van een goed functioneringsgesprek, al is dat een gesprek op afstand. Werknemers kunnen in dit gesprek bespreken waar zij bij het thuiswerken tegenaan lopen. Het advies voor leidinggevenden: onderhoudt regelmatig contact met medewerkers die thuiswerken, en laat merken dat je beschikbaar bent. Erken de moeilijke omstandigheden waaronder sommige medewerkers moeten werken, en biedt ruimte voor flexibele oplossingen. Op deze manier blijven werknemers betrokken bij de organisatie en gemotiveerd. Als WORK-LIFE consortium doen we onder meer onderzoek naar hoe leidinggevenden het thuiswerken ervaren, om zodoende met handvatten te komen voor managers om hun thuiswerkende teams optimaal te kunnen blijven begeleiden. Neem voor vragen contact met ons op!