De thuiswerkende ambtenaar: Ervaringen en verwachtingen.

In dit grootschalig onderzoek waaraan Dr. Peter Kruyens en Dr. Stéfanie André hebben meegewerkt, wordt verslag gedaan over de ervaringen met thuiswerken en specifiek het digitaal overleggen. Want wat zijn de effecten hiervan op de ervaren motivatie, welzijn, gezondheid en bovenal de ervaren werk-privé balans? En hoe spelen stimulerende en belemmerende factoren hierop in?

Zo blijkt dat een grote groep respondenten wel productief is op hun thuiswerkplek maar tegelijkertijd ook eenzaamheid ervaart en merkt dat het niet arbo-proof is. Daarnaast voelt men zich uitgeblust doordat er buiten kantoortijden wordt doorgewerkt en hierdoor ontevreden raakt over de werk-privébalans.

Door het langdurig thuiswerken worden toevallige, informele ontmoetingen zeldzaam. Dit resulteert zich in dat respondenten moeite krijgen met het starten van nieuwe initiatieven en zich minder verbonden voelen met hun organisatie. Dit zijn met afstand de factoren die op de lange termijn invloed hebben op de motivatie, inspiratie en creativiteit en daarmee weer op de productiviteit en kwaliteit van het openbaar bestuur.

Verder wordt aangegeven dat de digitale overleggen een zeer negatieve impact hebben op de kwaliteit ervan in verhouding tot de fysieke overleggen. Dit uit zich in slechter kunnen participeren, werkplezier ervaren en op het energieniveau van de respondenten.

De auteurs van het onderzoek zijn van mening dat van groot belang is om gezamenlijk afspraken te maken binnen de organisatie over de aanwezigheid op kantoor, het gebruik van digitaal overleg en het bewaken van de werk-privébalans. Daarbij raden ze aan om rekening te houden met doelgroepen; jongeren hebben juist de behoefte om op kantoor te komen en zich verbonden te voelen met de organisatie, waar ouders met jonge kinderen juist thuis zijn prettig vinden om het te kunnen combineren.

Auteurs: Dr. Peter Kruyen, Egbert Heins BSc, Prof. dr. Beatrice van der Heijden, Dr. Marieke van Genugten en Dr. Stéfanie André.