Over ons

radboudlogo

Op de Radboud Universiteit wordt er veel onderzoek gedaan naar het verkrijgen en behouden van een gezonde en duurzame balans tussen werk (of studie) en privé. Met werk-privé balans wordt een optimale verdeling van iemands tijd en aandacht tussen werk (of studie) en activiteiten binnen het gezin of ter ontspanning bedoeld.

Er is nog veel onduidelijk over de oorzaken en gevolgen van een disbalans tussen werk- of studieverplichtingen enerzijds en verantwoordelijkheden thuis anderzijds. Het gaat dan om oorzaken en gevolgen voor mensen zelf, de organisaties waarin zij actief zijn, en de maatschappij als geheel. Een belangrijke reden voor deze onduidelijkheid is dat veel verschillende factoren een rol spelen, zoals karakteristieken van de individuele werknemer (psychologie), kenmerken van de organisatie (human resource management) ; sociologische factoren (culturele normen en waarden, sociologie) ; en regeringsbeleid (zoals rond verlofregelingen, bestuurskunde).

Het doel van het WORK-LIFE consortium is het bij elkaar brengen van wetenschappers die onderzoek doen naar deze verschillende factoren, om zo gezamenlijk onderzoek op te zetten en uit te voeren. Deze krachtenbundeling is hard nodig om een beter begrip te verkrijgen van de balans tussen werk en privé van zowel werknemers als studenten. Daarnaast wil het consortium graag belangrijke maatschappelijke spelers betrekken, zodat er kruisbestuiving tussen wetenschap en praktijk kan plaatsvinden. Het consortium wil concrete handvatten voor de praktijk bieden. De activiteiten van het consortium zijn dan ook gericht op zowel onderzoekers als belanghebbenden uit de praktijk, zoals (vertegenwoordigers van) vakbonden, studentenorganisaties, en lokale en nationale overheden. Voor een overzicht van onze activiteiten klikt u hier.