Genderongelijkheid in tijden van de Covid-19-pandemie

LISS corona call (maart 2020)

Onderzoekers: dr. Mara Yerkes en dr. Chantal Remery (Universiteit Utrecht) dr. Janna Besamusca, dr. Roos van der Zwan, en Prof. dr. Paul de Beer (Universiteit van Amsterdam); dr. Stéfanie André, dr. Peter Kruyen, dr. Debby Beckers, prof. dr. Sabine Geurts (WORK-LIFE consortium)

Door de coronacrisis staan werkende ouders onder grote druk om thuiswerken, de zorg voor kinderen en thuisonderwijs te combineren. Dit kan gevolgen hebben voor de verdeling van werk- en zorgtaken tussen mannen en vrouwen. In samenwerking met de Universiteit Utrecht en de Universiteit van Amsterdam onderzoekt het WORK-LIFE consortium daarom hoe Nederlandse ouders werk en zorg combineren voor, tijdens, en na de corona-crisis. Het onderzoek richt zich op op welke veranderingen de crisis teweeg gebracht heeft in werkdruk en productiviteit, maar ook in de onderlinge taakverdeling thuis, en de manier waarop kinderen opgevangen en verzorgd worden. De onderzoekers hopen zo meer inzicht te verkrijgen in hoe de huidige crisis bestaande verschillen tussen mannen en vrouwen in de verdeling tussen werk en zorg beïnvloed heeft. Het onderzoek sluit aan bij een lopend Europees onderzoeksproject naar de invloed van overheidsbeleid op de mate waarin mensen in staat zijn een gezonde balans tussen werk en privé te bereiken.