Op zoek naar een gezonde werk-privé balans

Wereldwijd is er een toenemende aandacht voor het verkrijgen en behouden van een gezonde en duurzame balans tussen werk (of studie) en privé. Bijna alle faculteiten en diverse onderzoeksinstituten van de Radboud Universiteit verrichten op dit moment onderzoek naar dit thema. Er is echter maar weinig interactie tussen deze onderzoekers mogelijk, terwijl een multidisciplinaire aanpak noodzakelijk is om problemen rond een gezonde werk-privé balans beter te begrijpen. Dit is de reden dat wij het WORK-LIFE consortium opgericht hebben. Door middel van dit consortium willen we wetenschappers van de diverse faculteiten en onderzoeksgroepen bij elkaar brengen en onderlinge samenwerking stimuleren. Daarnaast willen we belanghebbenden vanuit de praktijk betrekken bij het onderzoek, om zo een beter beeld van de problemen en mogelijke oplossingen te verkrijgen.


Nieuws

Uit het onderzoek dat het WORK-LIFE consortium in samenwerking met de Universiteit Utrecht en de Universiteit van Amsterdam uitvoert naar hoe Nederlandse ouders werk en zorg combineren in de context van de corona-crisis, blijkt dat vaders sinds het uitbreken van de crisis meer zorgtaken op zich zijn gaan nemen. De verdeling tussen vaders en moeders blijft echter ongelijk, omdat moeders relatief meer uren zijn gaan zorgen dan vaders. Ook geven ouders aan minder vrije tijd te hebben. Stéfanie André, namens het consortium betrokken bij dit onderzoek, analyseerde deze resultaten in NRC.

Covid-19-pandemie

De Covid-19-pandemie en de maatregelen die met deze crisis gepaard gaan betekenen een ongekende uitdaging voor de balans tussen werk en privé.

Het WORK-LIFE consortium levert een bijdrage aan het ondersteunen van werknemers en werkgevers door het verrichten van multidisciplinair onderzoek naar de effecten van de crisis op de werk-privé balans van mensen.

Blijf op de hoogte

Het WORK-LIFE consortium is er voor onderzoekers, beleidsmakers, werkgevers, werknemers, en studenten. Neem contact met ons op voor meer informatie.