Meet-Up

Op zoek naar een gezonde werk-privé balans ten tijde van COVID-19

Bent u als professional, beleidsmaker, of onderzoeker betrokken bij vraagstukken rond het behouden van een gezonde balans tussen werk en privé? Heeft de huidige corona-crisis uw eigen werk-privé balans en/of die van uw medewerkers beïnvloed? Heeft u vragen rond het thema werk-privé balans? Bezoek dan de online meet-up van het WORK-LIFE consortium op 29 oktober!

We nodigen u van harte uit om deel te nemen aan de online meet-up: ‘Op zoek naar een gezonde werk-privé balans ten tijde van COVID-19’op 29 oktober 2020.  Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door het multidisciplinaire WORK-LIFE consortium van de Radboud Universiteit. Het doel van deze bijeenkomst is om u te informeren over ons onderzoek, en om mogelijkheden voor toekomstige samenwerking te exploreren. Op deze manier willen we onze activiteiten nog beter op de wensen en behoeften van u als professional laten aansluiten. We hopen met deze bijeenkomst de basis te leggen voor toekomstige samenwerking, waarin er optimale kruisbestuiving tussen wetenschap en praktijk kan plaatsvinden.

De bijeenkomst zal tweemaal plaatsvinden, tussen 10.00 en 11.30 uur en 14.00 -15.30 uur. U kunt aangeven of u op beide momenten aanwezig zult zijn, of alleen het ochtend- of het middagprogramma zal volgen. Tevens kunt u een voorkeur voor onderzoekers aangeven met wie u graag in contact zou willen komen.

Programma en sprekers

Het programma zal bestaan uit een plenair gedeelte en subgroepbijeenkomsten in break-out rooms. We zullen de subgroepen zoveel mogelijk proberen in te delen op basis van de door u opgegeven voorkeuren. Tevens zal er voldoende gelegenheid zijn om met elkaar van gedachten te wisselen en uw netwerk uit te breiden.

Plenaire deel

Stéfanie André en Peter Kruyen (initiatiefnemers WORK-LIFE consortium) zullen gedurende het plenaire gedeelte ingaan op het lopende onderzoek van het consortium naar hoe verschillende groepen werknemers werk en privé combineren gedurende de corona-crisis, en wat daarvan de gevolgen zijn voor het individu, organisaties, en de maatschappij als geheel. Tevens zullen zij handvatten bieden aan werkgevers en beleidsmakers om de werk-privé balans en het welzijn van werknemers te waarborgen.

Break-out rooms

Vervolgens zullen we in subgroepen zullen we aan de slag gaan met mogelijkheden voor samenwerking. Wat kan het consortium betekenen voor professionals, zowel met betrekking tot het opzetten van onderzoek als het geven van voorlichting en organiseren van concrete activiteiten? Hoe kunnen professionals uit de praktijk intensiever betrokken worden bij de uitvoering van de doelen van het consortium? Kortom, we willen uw stem graag horen en met deze bijeenkomst het fundament leggen voor toekomstige samenwerking!

Heeft u vragen over de meet-up of over het WORK-LIFE consortium? Neem dan contact met ons op.