Projecten

Lerarentekort

Genderongelijkheid in tijden van de Covid-19-pandemie

LISS corona call (maart 2020)

Onderzoekers: dr. Mara Yerkes en dr. Chantal Remery (Universiteit Utrecht) dr. Janna Besamusca, dr. Roos van der Zwan, en Prof. dr. Paul de Beer (Universiteit van Amsterdam); dr. Stéfanie André, dr. Peter Kruyen, dr. Debby Beckers, prof. dr. Sabine Geurts (WORK-LIFE consortium)

Door de coronacrisis staan werkende ouders onder grote druk om thuiswerken, de zorg voor kinderen en thuisonderwijs te combineren. Dit kan gevolgen hebben voor de verdeling van werk- en zorgtaken tussen mannen en vrouwen. In samenwerking met de Universiteit Utrecht en de Universiteit van Amsterdam onderzoekt het WORK-LIFE consortium daarom hoe Nederlandse ouders werk en zorg combineren voor, tijdens, en na de corona-crisis. Het onderzoek richt zich op op welke veranderingen de crisis teweeg gebracht heeft in werkdruk en productiviteit, maar ook in de onderlinge taakverdeling thuis, en de manier waarop kinderen opgevangen en verzorgd worden. De onderzoekers hopen zo meer inzicht te verkrijgen in hoe de huidige crisis bestaande verschillen tussen mannen en vrouwen in de verdeling tussen werk en zorg beïnvloed heeft. Het onderzoek sluit aan bij een lopend Europees onderzoeksproject naar de invloed van overheidsbeleid op de mate waarin mensen in staat zijn een gezonde balans tussen werk en privé te bereiken.

Onderzoek naar de werk-privé balans en het welzijn van ambtenaren gedurende de corona-crisis

Onderzoekers: dr. Peter Kruyen, dr. Stéfanie André, prof. dr. Beate van der Heijden, Marjolein Missler, MSc (WORK-LIFE consortium), dr. Rick Borst (Universiteit Utrecht), Prof. dr. Guy Notelaers (Universiteit van Bergen, Noorwegen)

Steekproef: Lezers vakblad Binnenlands Bestuur

Werk-privé balans van medewerkers en studenten

Onderzoekers: Peter Kruyen, Stéfanie André, Rick Borst, Beate van der Heijden, Marieke van Genugten, Marjolein Missler, Guy Notelaers (medewerkersonderzoek)

Marjolein Missler, Sterre Simons, Stéfanie André, Maria Hopman, Marjolein van de Pol, Debby Beckers, Sabine Geurts (studentenonderzoek)

In juli en augustus 2020 onderzocht het WORK-LIFE consortium hoe medewerkers en studenten van de Radboud Universiteit de balans tussen werk/studie en privé ervaren gedurende de corona-crisis. Het consortium wil onderzoeken wat de effecten van de crisis zijn op het combineren van werk(studie-) en zorgtaken, de ontwikkelingsmogelijkheden van medewerkers en studenten, en ervaren steun vanuit zowel de thuissituatie als de universiteit. Er is ook gekeken naar ervaringen met het geven en volgen van online onderwijs. Medewerkers zullen over een langere periode gevolgd worden. Het consortium hoopt naar aanleiding van dit onderzoek met aanbevelingen voor universiteiten te komen om het welzijn van medewerkers en studenten blijvend te kunnen waarborgen.