Consortiumleden

dr. Stéfanie André

prof. dr. Ronald Batenburg

dr. Debby Beckers

dr. Inge Bleijenbergh

Marloes van Engen

dr. Marloes van Engen

prof. dr. Sabine Geurts

prof. dr. Beatrice van der Heijden

dr. Hester Paanakker

dr. Shelena Keulemans

prof. dr. Benno Roozendaal

prof. dr. Maria Hopman

dr. Marjolein van de Pol

prof. mr. Mark Heemskerk

dr. Willem Halffman

prof. dr. Gerbert Kraaykamp

prof. dr. Anne Speckens

prof. dr. Paulien Meijer

dr. Peter Kruyen

dr. Stéfanie André

Stéfanie André is sociologe en mede-oprichter van het WORK-LIFE consortium. Naast haar werk voor het consortium leidt ze een onderzoek naar flexibel werken onder mannen en de uitbreiding van het vaderschapsverlof. Ze is in 2017 aan Tilburg University gepromoveerd op ‘de sociologische en politieke effecten van huizenbezit’. Sinds 2017 is ze verbonden aan de Radboud Universiteit, waar ze werkte als universitair docent sociologie. Tevens was ze assistent-coördinator van het ‘European Social Survey’. Sinds 2020 is ze universitair docent bestuurskunde aan de Radboud Universiteit op het gebied van onvoorziene beleidsgevolgen, met name rond de werk-privé balans van ambtenaren.

prof. dr. Ronald Batenburg

Ronald Batenburg is programmaleider bij het Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel) en bijzonder hoogleraar Arbeids- en Organisatievraagstukken van de zorg aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, Faculteit Sociale Wetenschappen, Vakgroep Sociologie. Hij is afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht en gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Als programmaleider bij het Nivel coördineert hij een aantal langlopende landelijke loopbaan-panels van huisartsen, verloskundigen, oefentherapeuten en ergotherapeuten, voert zijn team arbeidsmarktonderzoek ut voor het Ministerie van VWS, het Capaciteitsorgaan en verschillende beroeps- en brancheverenigingen in de zorg, en leidt hij organisatieonderzoek naar onder andere het personeels en ICT-beleid van zorginstellingen. Binnen zijn themagebied wordt ook internationaal onderzoek verricht naar ‘skill mix’ en ‘health workforce planning and forecasting’.

dr. Debby Beckers

Debby Beckers werkt als universitair hoofddocent op de afdeling Arbeids- en Organisatiepsychologie van de Radboud Universiteit. Ze is gepromoveerd op de gevolgen voor de gezondheid van overwerken. Haar onderzoeksinteresse gaat uit naar de invloed van regelingen voor flexibel werken (zoals flexibele werktijden, werken vanuit huis, het nieuwe werken) op de balans tussen werk en privé, stress en herstel, en ontspanning door bewegen.

dr. Inge Bleijenbergh

Inge Bleijenbergh is un​iversitair hoofddocent bij het Institute for Management Research en gespecialiseerd in onderzoeksmethoden en gendervraagstukken. Ze doet onderzoek naar sociaal beleid op het gebeid van work life balance, zowel op Europees, nationaal als organisatieniveau. Haar artikelen over beleid op het gebied van kinderopvang en deeltijdwerk verschenen in Social Politics, the Europees Journal of Industrial Relations, Scandinavian Journal of Management en Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken.

dr. Marloes van Engen

Marloes werkt als universitair hoofddocent Transformatiemanagement en is verbonden aan het Institute for Management Research aan de Radboud Universiteit. Haar onderzoek ligt in het begrijpen van diversiteit,ongelijkheid en inclusie in organisaties, het bevorderen van inclusief leiderschap en inclusieve organisaties, en in duurzaamheid in het combineren van werk en privé. Als gastwetenschapper heeft zij gewerkt aan Northwestern University (Chicago, VS), de University of Queensland (Brisbane, Australië), Monash University (Melbourne, Australië), het Indian Institute of Science (Bangalore, India) en Addis Abeba University (Addis Abeba, Ethiopië).

prof. dr. Sabine Geurts

Sabine Geurts is hoogleraar arbeid, stress en herstel binnen het Behavioural Science Institute aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zij is senior onderzoeker en docent in de arbeids- en gezondheidspsychologie. Zij geeft leiding aan de afdeling arbeids- en organisatiepsychologie, is programmaleider van de onderzoeksgroep Work, Health and Performance, en is voorzitter van de masteropleiding Work, Organisation and Health binnen de psychologieopleiding. Haar expertise ligt onder andere op het terrein van stress, herstel, werk-prive balans, het nieuwe werken, flexibele werktijden en bewegen als onderdeel van een gezonde levensstijl. Geurts fungeert ook als consulting editor voor Work & Stress.

prof. dr. Beatrice van der Heijden

Beatrice van der Heijden is hoofd van de leerstoelgroep Strategisch HRM en hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Haar expertise concentreert zich met name rond duurzame loopbanen, employability en ouder worden in het werk. Van der Heijden is Associate Editor voor het European Journal of Work and Organizational Psychology en Co-Editor voor het German Journal of Human Resource Management, en heeft, onder andere, gepubliceerd in het European Journal of Work and Organizational Psychology, Journal of Vocational Behavior, HRM, Human Relations, Journal of Occupational and Organizational Psychology, HRM Journal, en Career Development International. Ze is Co-Editor van het Handbook of Research on Sustainable Careers (EE Publishing). Beatrice is in 2019 toegetreden als lid van de Academia Europaea.

dr. Hester Paanakker

Hester Paanakker is universitair docent Bestuurskunde aan de Nijmegen School of Management van de Radboud Universiteit. Haar onderzoek richt zich op vraagstukken van kwaliteit van besturen, integriteit en ethiek van besturen, publieke waarden, frontlinie vakmanschap, en organisatiekunde en management op uitvoeringsniveau. Ze is mede-coördinator van het Nederlandse Netwerk Goed Besturen, en van de studiegroep Quality of Governance van het International Institute of Administrative Sciences (IIAS). Daarnaast is ze lid van het bestuursorgaan van de Section on Ethics and Integrity of Governance (SEIGOV) van de American Society for Public Administration (ASPA).

dr. Shelena Keulemans

Shelena Keulemans is universitair docent bestuurskunde aan de Radboud Universiteit, Nijmegen School of Management. Ze verricht onderzoek naar de werking van de bureaucratie en de vorming van ambtelijk personeel, zoals in hun houding ten aanzien van burgers en werkmotivatie. Hiertoe verbindt ze onder andere inzichten uit de bestuurskunde en de sociale psychologie. Tevens is ze redactiesecretaris van tijdschrift Bestuurskunde. Ze heeft onder meer gepubliceerd in het Journal of Public Administration Research and Theory en Public Administration.

prof. dr. Benno Roozendaal

Benno Roozendaal is hoogleraar gedragsneurobiologie aan het Donders Instituut en Radboudumc. Hij doet onderzoek naar de effecten van stress op het brein en geheugen bij proefdieren. Daarnaast werkt hij samen met diverse klinische partners uit diverse landen om de effecten van stress te onderzoeken bij patiënten met bijvoorbeeld PTSS of andere angststoornissen. Hij maakt ook deel uit van een internationaal consortium dat de effecten van extreem stressvolle leefomstandigheden onderzoekt bij astronauten aan boord van het International Space Station. Tevens is hij lid van de adviesraad van Stress.nl.

prof. dr. Maria Hopman

Maria Hopman is hoogleraar Integratieve Fysiologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ze doet onderzoek naar het verband tussen activiteit, inactiviteit en het ontstaan van chronische ziekten. Daarnaast is ze lid van de Gezondheidsraad en heeft zij deelgenomen aan de richtlijnen “Goede voeding 2015” en “Gezond bewegen 2017”. In 2007 is ze gestart met het Vierdaagse onderzoek. Sinds 2014 is zij een dag in de week werkzaam aan de Wageningen Universiteit op het project Eat2Move.

dr. Marjolein van de Pol

Marjolein van de Pol is opleidingsdirecteur van de opleiding geneeskunde in Nijmegen. Zij is kaderhuisarts ouderengeneeskunde en combineert haar opleidingsdirecteurschap met dokteren, onderwijzen en onderzoeken. Ze heeft veel onderzoek gedaan naar onderwijs en ouderengeneeskunde. De afgelopen twee jaar heeft haar onderzoeksgebied zich verplaatst naar het terrein van onderwijs en studentenwelzijn. Zij is universitair hoofddocent ‘welzijn en vitaliteit’ van studenten en heeft daarnaast een onderwijs- en onderzoekslijn opgezet om het welzijn van studenten te bevorderen.

prof. mr. Mark Heemskerk

Mark Heemskerk is hoogleraar pensioenrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen, advocaat-partner bij held advocaten te Amsterdam en raadsheer-plaatsvervanger bij het Hof Den Bosch. Behalve jurist is Mark ook econoom. Hij combineert al twintig jaar pensioenwetenschap en pensioenpraktijk en schreef talloze artikelen en meerdere boeken over pensioenrecht. Mark is voorzitter van de Vereniging voor Pensioenrecht en extern lid van de bestuurscommissie pensioenen van het pensioenfonds voor de medisch specialisten (SPMS) en de commissie Pensioen & Governance van het pensioenfonds Nederlandse Bisdommen.

dr. Willem Halffman

Willem Halffman bestudeert als wetenschapssocioloog hoe de organisatie van wetenschap samenhangt met de inhoud van wetenschappelijke kennis. Recent werk analyseert hoe (biomedische) kennis wordt gevalideerd en geverifieerd, van laboratoriumprocedures tot aan peer review. Ouder werk over de co-constructie van milieuwetenschap en milieubeleid resulteerde in het boek Environmental Expertise: Connecting Science, Policy and Society, samen met Esther Turnhout en Willemijn Tuinstra. Hij werkt als hoofddocent bij het Institute for Science in Society aan de bètafaculteit van de Radbouduniversiteit Nijmegen. Daarnaast bestrijdt hij in woord en daad het doorgeschoten productivisme van de managementuniversiteit via de beweging Hervorming Nederlandse Universiteiten (H.NU) en WOinActie. Hij is tevens columnist bij de universiteitskrant Vox

prof. dr. Gerbert Kraaykamp

Gerbert Kraaykamp werkt als hoogleraar empirische sociologie bij de afdeling sociologie aan de Radboud Universiteit. Zijn onderzoek richt zich voornamelijk op intergenerationele overdracht van sociale ongelijkheid. Meer specifiek onderzoekt hij hoe opvoeding en socialisatie de onderwijscarrière van kinderen beïnvloeden. Daarbij hebben in het bijzonder verschillen tussen mannen en vrouwen zijn interesse.

prof. dr. Anne Speckens

Anne Speckens doet onderzoek naar mentale processen (zoals het interpreteren van situaties en herinneringen) die een rol spelen bij het ontstaan en/of voortduren van depressies en angst. Bij dit onderzoek combineert zij psychologische experimenten met beeldvormende technieken zoals functioneel MRI-onderzoek. Zo bekijkt ze wat er in de hersenen gebeurt als mensen zich depressief of angstig voelen en wat er verandert onder invloed van bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie.

prof. dr. Paulien Meijer

Paulien Meijer is hoogleraar Teacher learning and development aan de Radboud Docenten Academie. Voor haar komst naar Nijmegen was Paulien Meijer actief als universitair docent aan de Universiteit Leiden, docent maatschappijleer in Zoetermeer, universitair hoofddocent aan de Universiteit Utrecht en als bijzonder hoogleraar aan de Open Universiteit.

dr. Peter Kruyen

Peter Kruyen werkt als universitair docent bij de afdeling bestuurskunde aan de Radboud Universiteit en is mede-oprichter van het WORK-LIFE consortium. Hij doet onderzoek naar de compententies, psychologische eigenschappen en het gedrag van gemeente-ambtenaren. Zijn wetenschappelijke interesse gaat met name uit naar werkgerelateerde creativiteit en de balans tussen werk en privé. Peter Kruyen is tevens gespecialiseerd in de ontwikkeling van (korte) meetinstrumenten.