Family Planning in Academia

Onderzoekers: Stéfanie André (PI) en Inge Bleijenbergh

Student-onderzoekers: Anna Venema & Nathan Bakker

Door de “gender and diversity” werkgroep van de faculteit FNWI  (Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica) is het WORKLIFE consortium gevraagd om onderzoek te doen naar de afname van het opnemen van zwangerschaps- en bevallingsverlof onder het tijdelijk academisch personeel, met name PhDs; en het geringe aantal ouders dat ouderschapsverlof opneemt. Het faculteitsbestuur van FNWI ondersteunt dit onderzoek en wil graag uitzoeken welke factoren hierop van invloed zijn en of dit bijvoorbeeld te maken heeft met de normen binnen de faculteit en mogelijkheid om werk en zorg te combineren en de mogelijke effecten op de carrière. Ook wil zij graag weten waarom er geen gebruik wordt gemaakt van ouderschapsverlof door zowel mannen als vrouwen.

Wij zijn van mening dat dit onderzoek nog interessanter is als we twee faculteiten kunnen vergelijken. De Nijmegen School of Management (NSM) en FNWI verschillen in veel opzichten van elkaar, o.a. aandeel vrouwelijk personeel, percentage internationale staf en het aantal zwangerschappen onder PhD’s ligt relatief hoger (4% bij FNWI en 20% bij NSM). Daarnaast zijn deze twee faculteiten ook in eerder onderzoek met elkaar vergeleken. 

Het beleidsadvies dat wij op basis hiervan schreven. Vind je hier.