Project lerarentekort

Jory Hooijer en Jente van der Mijl schreven hun masterthesis Bestuurskunde onder de auspiciën van het WORKLIFE consortium. Ze wilden weten welke beleidsinterventies het voor leerkrachten in het Primair Onderwijs mogelijk zouden maken om meer uren te werken dan ze nu doen, zonder dat de werk-privé balans daardoor vermindert. Dit onderzoek deed het WORKLIFE consortium in samenwerking met de RVKO de Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs. Dit resulteerde in een mooie beleidsnotitie, deze is hier te vinden.