Project lerarentekort

Jory Hooijer en Jente van der Mijl schreven hun masterthesis Bestuurskunde onder de auspiciën van het WORKLIFE consortium. Ze wilden weten welke beleidsinterventies het voor … Meer Lezen

Parttime lerarentekort?

Onderzoekers: Stéfanie André & Lars Stevenson (Bestuurskunde, Radboud Universiteit) Student-onderzoekers: Jory Hooijer & Jente van der Mijl Met het huidige lerarentekort in het primair onderwijs … Meer Lezen