Eerste stappen gezet in uitbreiding vaderschapsverlof

Het vaderschapsverlof is sinds 1 juli van dit jaar uitgebreid. Partners kunnen sinds die datum 5 weken verlof opnemen. Gedurende deze periode wordt 70% van het salaris doorbetaald. Voor rijksambtenaren geldt dat het verlof geheel doorbetaald wordt, de ontbrekende 30% wordt door het rijk vergoed. Stéfanie André becommentarieerde dit nieuws voor Binnenlands Bestuur en onderstreepte dat met de 70%-regeling vaderschapsverlof vooral aantrekkelijk is voor de hogere inkomens. De nieuwe regeling van voor rijksambtenaren is dus een belangrijke stap in het mogelijk maken van het vaderschapsverlof voor alle vaders.