Vaders zorgen meer sinds uitbreken corona-crisis

Uit het onderzoek dat het WORK-LIFE consortium in samenwerking met de Universiteit Utrecht en de Universiteit van Amsterdam uitvoert naar hoe Nederlandse ouders werk en zorg combineren in de context van de corona-crisis, blijkt dat vaders sinds het uitbreken van de crisis meer zorgtaken op zich zijn gaan nemen. De verdeling tussen vaders en moeders blijft echter ongelijk, omdat moeders relatief meer uren zijn gaan zorgen dan vaders. Ook geven ouders aan minder vrije tijd te hebben. Stéfanie André, namens het consortium betrokken bij dit onderzoek, analyseerde deze resultaten in NRC.

Lees ook het artikel dat Stéfanie André samen met Mara Yerkes en Chantal Remery (Universiteit Utrecht), en Roos van der Zwan (Universiteit van Amsterdam) publiceerde op de website Sociale Vraagstukken over veranderingen in zorgtaken van vaders naar aanleiding van de eerste lockdown.