Onderzoeker WORK-LIFE consortium Stéfanie André over combineren werk en zorg tijdens corona-crisis

De eerste resultaten naar de ervaringen van Nederlandse ouders met thuiswonende kinderen in het combineren van werk en zorg gedurende de huidige corona-uitbraak zijn bekend. Hiervoor zijn 863 gezinnen bevraagd met één of meerdere thuiswonende kinderen onder de 18 jaar. Uit het onderzoek blijkt dat de crisis een groot effect heeft op de werk-privé balans van met name moeders. Hoewel ruim 20% van de vaders rapporteert sinds het begin van de crisis meer zorgtaken op zich genomen te hebben, geldt voor moeders dat zij nog steeds het leeuwendeel van de zorgtaken op zich nemen. Dit is opvallend omdat moeders vaker in cruciale beroepen werken en daarom dus vaker dan mannen buitenshuis werken. Daarnaast rapporteren moeders – meer dan vaders -een toegenomen werkdruk en minder vrije tijd. Stéfanie André, namens het WORK-LIFE consortium als hoofdonderzoeker betrokken bij dit project, geeft in een interview met de Radboud Universiteit aan dat deze combinatie van toegenomen werkdruk, meer zorgtaken thuis, en minder tijd voor ontspanning een bedreiging voor de werk- privé balans van moeders vormt, en daarmee voor de gezondheid. Overigens ervaart een aanzienlijk deel van álle ouders -zowel vaders als moeders- een toegenomen werkdruk, minder vrije tijd, en meer conflict over de zorg voor de kinderen, wat zichtbaar wordt in een verslechterde balans tussen werk en privé.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met dr. Mara Yerkes en dr. Chantal Remery (Universiteit Utrecht) dr. Janna Besamusca, dr. Roos van der Zwan, en Prof. dr. Paul de Beer (Universiteit van Amsterdam). Namens het WORK-LIFE consortium zijn dr. Stéfanie André, dr. Peter Kruyen, dr. Debby Beckers, en prof. dr. Sabine Geurts betrokken.