WORK-LIFE consortium start onderzoek naar werk-privé balans van medewerkers en studenten

Deze zomer onderzoekt het WORK-LIFE consortium hoe medewerkers en studenten van de Radboud Universiteit de balans tussen werk/studie en privé ervaren gedurende de corona-crisis. Het consortium wil onderzoeken wat de effecten van de crisis zijn op het combineren van werk(studie-) en zorgtaken, de ontwikkelingsmogelijkheden van medewerkers en studenten, en ervaren steun vanuit zowel de thuissituatie als de universiteit. Er zal ook gekeken worden naar ervaringen met het geven en volgen van online onderwijs. Medewerkers zullen over een langere periode gevolgd worden. Het consortium hoopt naar aanleiding van dit onderzoek met aanbevelingen voor universiteiten te komen om het welzijn van hun medewerkers en studenten blijvend te kunnen waarborgen.