WORK-LIFE consortium onderzoekt hoe ouders werk en zorg combineren tijdens de coronacrisis

Door de coronacrisis staan werkende ouders onder grote druk om thuiswerken, de zorg voor kinderen en thuisonderwijs te combineren. Dit kan gevolgen hebben voor de verdeling van werk- en zorgtaken tussen mannen en vrouwen. In samenwerking met dr. Mara Yerkes en dr. Chantal Remery (Universiteit Utrecht) dr. Janna Besamusca, dr. Roos van der Zwan, en Prof. dr. Paul de Beer (Universiteit van Amsterdam) starten dr. Stéfanie André, dr. Peter Kruyen, dr. Debby Beckers, en prof. dr. Sabine Geurts daarom namens het WORK-LIFE consortium een onderzoek naar de ervaringen van Nederlandse ouders in het combineren van werk en zorg gedurende de huidige corona-uitbraak. Het onderzoek zal zich richten op welke veranderingen de crisis teweeg gebracht heeft in werkdruk en productiviteit, maar ook in de onderlinge taakverdeling thuis, en de manier waarop kinderen opgevangen en verzorgd worden. De onderzoekers hopen zo meer inzicht te verkrijgen in hoe de huidige crisis bestaande verschillen tussen mannen en vrouwen in de verdeling tussen werk en zorg beïnvloed heeft. Het onderzoek sluit aan bij een lopend Europees onderzoeksproject naar de invloed van overheidsbeleid op de mate waarin mensen in staat zijn een gezonde balans tussen werk en privé te bereiken.