WORK-LIFE consortium: Op zoek naar de balans tussen werk en privé

Wereldwijd is er een toenemende aandacht voor het verkrijgen en behouden van een gezonde en duurzame balans tussen werk (of studie) en privé. Bijna alle faculteiten en diverse onderzoeksinstituten van de Radboud Universiteit verrichten op dit moment onderzoek naar dit thema. Er is echter maar weinig interactie tussen deze onderzoekers mogelijk, terwijl een multidisciplinaire aanpak noodzakelijk is om problemen rond een gezonde werk-privé balans beter te begrijpen. Dit is de reden dat wij het WORK-LIFE consortium hebben opgericht. Door middel van dit consortium willen we wetenschappers van de diverse faculteiten en onderzoeksgroepen bij elkaar brengen en onderlinge samenwerking stimuleren. Daarnaast willen we belanghebbenden vanuit de praktijk betrekken bij het onderzoek, om zo een beter beeld van de problemen en mogelijke oplossingen te verkrijgen.